Denna kurs görs vid efterfrågan.

Om du vet att det finns intresse hör av dig till mig på 0707-282806.


Barn och Ungdomsyoga

Barn och ungdomar utsätts för mycket stress i dag och här blir yogan en motvikt. Idag ska allt gå snabbt och vara effektivt, man ska se bra ut och prestera. I yogan lägger vi bort allt detta. Här finns inget rätt eller fel, alla gör det som är bäst för dem just nu.

Långsamma rörelser görs mjukt och inkännande med fokus på andning. 

Barnen får under lekfulla former finna sina kreativa sidor och få utlopp för sin fantasi samtidigt som de lär sig hitta sitt inre lugn. De får njuta av en yogastund och ha roligt.

Yogan bygger både inre och yttre styrka, förbättrar bl.a. koncentration, koordination och balans,

Yoga och meditation ger också en stärkt självkänsla, tålamod och insikt.

Andningen hjälper till att hantera stress och oro.

Det ger barnen och ungdomarna ett fantastiskt verktyg att ha med sig i livet.

Yoga handlar om att uppleva, känna inåt och bli medveten.